داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
طلای سرخ در فراهان به بار نشست
 برداشت گل زعفران در فراهان آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد.
تصاویر/برداشت انار در شیراز
انار قصرالدشتی یکی از انارهای معروف شیراز است که بخاطر خوش طعمی و مرغوبیت در شهرهای دیگر ایران هم به نام انار شیراز شهرت دارد.
منشور اخبار
ارتباط مردمی