داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
گنبد امامزاده حسن الافطس فراهان مرمت می‌شود
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری فراهان گفت: گنبد امامزاده حسن الافطس روستای اسفین شهرستان فراهان مرمت می‌شود.
۱۴۱۰داوطلب در انتخابات شوراهای روستایی استان نام نویسی کردند
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: ۱۴۱۰داوطلب در سومین روز از ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی روستایی در این استان نام نویسی کردند.
منشور اخبار
ارتباط مردمی