داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
جمع آوری یک میلیون سند از نقش استان مرکزی در دفاع مقدس/ تهیه دانشنامه دفاع مقدس گام بلند برای انتقال معارف آن به آیندگان است
کریمی گفت: تهیه دانشنامه استانی دفاع مقدس گامی بلند در راستای انتقال صحیح فرهنگ و معارف دفاع مقدس به آیندگان است و با توجه به اقدامات میدانی برای پرداختن به همه مسائل دخیل در دفاع مقدس از هیچ موضوعی غافل نخواهیم شد.
انتخابات حماسه بود؛ امید دشمن به مشکلات معیشتی، احراز صلاحیتها و کرونا محقق نشد/ حرکت آقای رئیسی در قوه قضائیه مصداق حرکت جهادی بود
رهبر انقلاب، مسئله کرونا و تأثیر حدود ۱۰ درصدی آن بر مشارکت بر اساس محاسبات کارشناسان را نیز یادآور شدند و افزودند: با وجود همه این مسائل، مردم با صفوف پر شور و اظهارات پر انگیزه خود از ساعات اول صبح، حماسه عظیم و واقعی آفریدند و مشت محکمی بر سینه تحریم‌کنندگان و مخالفان و معارضان انتخابات زدند.
منشور اخبار
ارتباط مردمی