داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
اوراقی که برای توسعه "پارس جنوبی" فروش رفت
عضو کمیسیون برنامه از سرنوشت نامعلوم 89 درصد منابع حاصله از فروش اوراق بهادار از سوی وزارت نفت می‌گوید.
گزارشی از سرنوشت نامعلوم مرد پشت پرده فساد 3 هزار میلیاردی
پرونده حسین شیرازی منش شاید از آنجایی که رابطه بسیار نزدیکی با برخی از دولتی ها دارد بسیار پیچیده باشد به طوری که گفته می شود شیرازی منش حلقه میان دولت یازدهم و بابک زنجانی است چرا که وی رابطه بسیار نزدیکی با حسین مرعشی و موسوی لاری نیز دارد، تا جایی که چندین سال فرماندار بخش هایی از کرمان بوده است.
قبلي 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 52 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir