داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
پاداش و عیدی کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟
هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزء مزد منظور می‌شود و الزاما باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.
قیمت روز گوشی موبایل در ۱۵ آذر
قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۵ آذر را مشاهده می‌کنید.
قبلي 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 131 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی