داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مهمترین آرمان امام راحل تحقق شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.
وی مدیریت جهادی در حوزه اقتصادی را عامل رسیدن به اهداف و آرمان‌های امام راحل دانست و گفت: کشور برای رسیدن به استقلال در ابعاد اقتصادی و تحقق شعار امام (ره) نیازمند خودکفایی، استفاده از نیروهای خودی و رشد تولید است.
بیانات در حرم مطهر رضوی
به شما ملّت ایران عرض بکنم: بدانید که واقعیّات جامعه‌ی جهانی بر طبق خواسته‌ها و نیّات آمریکا به پیش نمیرود. آنچه استکبار جهانی و دشمنان عنود ملّت ایران خواسته‌اند تحقّق پیدا کند، در عرصه‌ی گسترده‌ی جهانی تحقّق پیدا نکرده و ان‌شاءالله تحقّق هم پیدا نخواهد کرد.
منشور اخبار
ارتباط مردمی