داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
گشودن کلاف کرونا با هنر بافندگی/ حمایت از کارآفرینان سبب اقتدار در تولید و اشتغال زایی در جامعه می شود
خانم طبری از کارآفرینان فراهانی است که در شرایط کرونایی، هنر بافندگی را سرمایه اشتغال و درآمد خود کرده است.
ارز دولتی آسیب‌های جدی به تولید وارد کرد/ رشد ۶۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال آینده
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: توزیع ارز 4200 تومانی توسط دولت در سال‌های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت‌المال را به جیب عده‌ای خاص سرازیر نموده و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد کرده است.
منشور اخبار
ارتباط مردمی