داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تولید تریکو؛ آغازی شیرین برای کارآفرینی و اشتغالزایی+عکس
محمد تلخابی، جوان کارآفرین دهستان تلخاب با رکود صنعت دام در فراهان و خسارت در دامداری، با ایجاد یک واحد تولید پارچه تریکو زمینه اشتغال خود و ۶ نفر را نیز فراهم کرده است.
راه اندازی ۲ واحد غیر فعال در شهرک صنعتی فراهان/۳۱۵ فرصت شغلی در فراهان ایجاد شده است
فرماندار فراهان گفت: با اقدامات صورت گرفته و تسهیلات ارایه شده برای ۳۱۵ نفر در فراهان اشتغالزایی شده است و بزودی واحد رنگرزی کارخانه کبیرریس فراهان با اشتغالزایی بالغ بر ۱۰۰ نفر راه اندازی می شود
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir