داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
برداشت ۱۵۰ تُن چغندرلبویی در فراهان/حذف کودهای شیمیایی در کشاورزی با حمایت از محصولات ارگانیک امکان‌پذیر است
امسال برای اولین بار چغندرلبویی به صورت ارگانیک در فراهان کشت شده است، که از عملکرد مطلوب ۱۵۰ تُن در هکتار برخوردار است.
کشت دوم فرصت طلایی/ کشت «ارزن» مرهمی بر اقتصاد کشاورزان فراهانی
خنجینی یکی کشاورزان فراهان در کشت دوم با «ارزن» به‌عنوان محصولی سازگار با شرای آب وهوایی منطقه به علاوه بر کشت محصول جدید در منطقه برای خود درآمد کسب کرده‌ است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir