داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
روستائیان و عشایر، مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: براساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد به روستائیان و عشایر بیمه شده مستمری بازنشستگی پرداخت کند.
درآمد ۴۰ میلیون تومانی ماهانه با پرورش ماهیان زینتی/ سود تولید در جیب دلالان!
فربدی ، جوان کارآفرینی است که با حمایت بسیج سازندگی سالانه ۲۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی تولید می کند و برای ۴ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کرده است.
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir