داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مصوبه معافیت مالیاتی به ضرر کارگران است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان مالیاتی نقش اصلی را در تغییر سقف مالیاتی کارمندان و کارگران در مجلس داشتند، این مصوبه به ضرر جامعه کارگری است.
تولید سالانه ۲۵۰ تن گوشت مرغ توسط کارآفرین فراهانی/ صنایع تبدیلی بهترین راهکار توسعه اشتغال روستایی
امید طاهروردی، جوانی کشاورز فراهانی که اینها روزها با معضلات کشاورزی و دامداری دست و پنجه نرم می کند، امیدوارتر از گذشته با ایستادگی در مقابل مشکلات به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir