داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ارایه 30 میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد فراهان
مدیر کمیته امداد شهرستان فراهان گفت: از ابتدای سال تاکنون، مبلغ 30 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی با رویکرد خودکفایی به مددجویان فراهانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص یافت.
رد پای تولید و اشتغال در روستا
اشتغالی که روزگاری در بخش دامداری و کشاورزی رونق داشت این روزها از تب و تاب رونق افتاده است ولی همچنان هستند روستائیانی که دست از تلاش برنداشته و با تولید و اشتغال در روستا، پویایی و نشاط را در روستا زنده نگه داشته‌اند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir