داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
خدمت صادقانه سرلوحه کار دولتمردان باشد/سفارتخانه انگلیس مرکز سمپاشی علیه ایران است
امام جمعه فراهان گفت: 17 هزار شهید ترور ادعای دروغین آمریکا مبنی بر "ضد تروریست بودن" را برملا می کند.
قطعات تجاری کوی امیرکبیر را از طریق مزایده به فروش می رسد
 شهرداری فرمهین در نظر دارد با استناد مجوزشماره280-ف مورخ 1394/5/19 شورای اسلامی شهر فرمهین تعدادی از قطعات تجاری خود واقع در کوی امیرکبیر را از طریق مزایده به فروش برساند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir