داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
پوستر/اقتصاد سرمایه‌داری
دیرانی که به جای اهمیت دادن به تولید به برخی روش های آمریکایی متوسل می شوند و مثل سیاستمدارن این کشور، برنج را به دریا می ریزند تا وضعیت بازار را متعادل نگه دارند!
همه واقعیت‌ها در مورد ماجرای دفن 1700 تن سیب زمینی در فارس
مدیرانی که به جای اهمیت دادن به تولید به برخی روش های آمریکایی متوسل می شوند و مثل سیاستمدارن این کشور، برنج را به دریا می ریزند تا وضعیت بازار را متعادل نگه دارند!
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir