داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
جشن هسته ای برای دختران،برگه اخراج برای پدران/وعده سر خرمن دولت به کارگران+تصاویر
صبح امروز دانش آموزان از همه جا بی خبر، به صف شدند تا با حضور مسئولان دولتی نظاره گر جشن برجامی باشند که از آن فقط چند لبخند ظریفانه به آمریکا و چند ناسزای آبدار به منتقدان دیده اند غافل از آنکه پدرانشان برای لقمه ای نان که یک ماه است آجر شده مقابل فرمانداری اعتراض کرده اند.
سفره بی نان کارگران فراهانی یک ماهه شد/قول های مسئولان برای کارگران نان نمی شود
امروز کارگران شرکت ریز دانه شب تاب شهرک صنعتی فراهان در فرمانداری به بیکاری بیش از یکماه اعتراض کردند.
ارتباط مردمی
salamup.ir