داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تخصیص۷۸ میلیارد ریال بودجه برای شهرستان فراهان/اعتبارات این شهرستان امسال رشد چشمگیری نداشته است
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان گفت: سهم درنظر گرفته شده برای شهرستان فراهان در جریان توزیع اعتبارات استانی امسال، ۷۸ میلیارد ریال تعیین شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی ندارد.
تجلی اقتصاد مقاومتی با شهد شیرین عسل/زنبورداری شغلی مناسب با کمترین سرمایه‌گذاری
محمد حسن رامش یکی از اهل روستای غیاث آباد فراهان در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی با توجه به بضاعت و توانایی های خود گام برداشته و برای لبیک گویی به فرمان مقام معظم رهبری و اشتغال زایی رو به پرورش زنبور عسل در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی کرده است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir