داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
کریمی گفت: واحد تولیدی کبیر فراهان از پر تیراژترین و از افتخارات صنعتی استان به شمار می‌رود، بنابراین پیگیری‌های لازم در خصوص رفع مشکلات آن در کمیسیون صنایع مجلس در اسرع وقت انجام می‌شود.
کریمی گفت: واحد تولیدی کبیر فراهان از پر تیراژترین و از افتخارات صنعتی استان به شمار می‌رود، بنابراین پیگیری‌های لازم در خصوص رفع مشکلات آن در کمیسیون صنایع مجلس در اسرع وقت انجام می‌شود.
وام ازدواج ۱۰۰میلیونی کفاف خرید چند کالای اساسی را می‌دهد؟/ بجای افزایش رقم وام ازدواج، پرداخت آنرا تسهیل کنید!
در خبرها آمده بود که طرحی در مجلس در حال بحث و بررسی است که در صورت توفیق و تصویب، قرار است که وام ازدواج تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ حال این سوال مطرح است که حتی در صورت تصویب این رقم در بازار سیاه این روزها میتواند خرج چند کالای اساسی شود.
منشور اخبار
ارتباط مردمی