داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نبود کشتارگاه صنعتی، مانع ایجاد ارزش افزوده در صنعت دام و طیور/لزوم تخصیص اعتبارات ارزش افزوده به اشتغالزایی و تولید
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی با بیان اینکه کشتارگاه صنعتی نیاز استان در حوزه دام و طیور است، گفت: نبود کشتارگاه صنعتی زمینه ساز از دست رفتن بخش زیادی از ارزش افزوده صنعت دام و طیور است.
فعالیت ۷۰ درصد دامداری‌های فراهان زیر ظرفیت تولید
فرماندار فراهان گفت: بالای ۷۰ درصد دامداری های شهرستان زیر ظرفیت تولید فعال هستند و حمایت از این واحد ها و ارایه تسهیلات رونق تولید سبب تقویت صنعت دام شهرستان است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir