داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نان کارگران فصلی گروه صنعتی کبیر فراهان آجر شد/ بزرگترین کارخانه تولید پروپلین جهان چشم انتظار رونق تولید بعد از اجرای برجام

مدیر گروه صنعتی کبیر گفت: امیدواریم با لغو تحریم ها، رکود اقتصادی حاکم بر کارخانه های گروه صنعتی کبیر فراهان رفع شود و دوباره کارگران فراهانی در گروه صنعتی کبیر مشغول شوند.

2500 راس دام علیه بیماری بروسلوز واکسینه شدند
رئیس دامپزشکی فراهان گفت: بیماری بروسلوز(تب مالت) یکی از شایعترین بیماری ها بین انسان و دام است و در صورت شیوع ضربه های اقتصادی سنگینی به دامداران می زند.
ارتباط مردمی
salamup.ir