داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
فعالیت ۳۲ واحد آبزی پروری در فراهان/ افزایش ۳۰ درصدی تولید ماهی نسبت به سال گذشته
رئیس جهاد کشاورزی فراهان از افزایش ۳۰ درصدی تولید آبزیان در فراهان نسبت به سال گذشته خبر داد.
ارزش هر ۴ زالو معادل یک بشکه نفت/ظرفیت اشتغالزایی برای ۶۵ نفر با اجرای طرح جزیره زالو
برزآبادی فراهانی یکی از جوانانی است که در راستای توسعه کار و آبادانی روستای آبا و اجدادی خود از پایتخت مهاجرت کرده و همتش را برای پرورش زالو و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در روستای برزآباد فراهان به کار گرفته است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir