داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
فعالیت ۷۰ درصد دامداری‌های فراهان زیر ظرفیت تولید
فرماندار فراهان گفت: بالای ۷۰ درصد دامداری های شهرستان زیر ظرفیت تولید فعال هستند و حمایت از این واحد ها و ارایه تسهیلات رونق تولید سبب تقویت صنعت دام شهرستان است.
بدقولی دولت،اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه را تهدید می کند
صبح امروز کارگران اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه با تجمع درب کارخانه اعتراض خود را به وضع موجود اعلام کردند تا شاید بتوانند با رسیدگی مسئولین شرایط خود تغییر دهند.
قبلي 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 66 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir