داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نسخه تركيه را برای ایران نپیچید!
سرمایه‌ای که شرکت های خارجی از ترکیه خارج کرده‌اند، بسیار بیشتر از میزان ورود سرمایه بوده است، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی دورنمای نزدیک اقتصاد ترکیه است.
دوستی هایی که از مسلمان شدن ابوسفیان بدتر است!!!
هیئت 60 نفره ی آلمانی ، هیئت 100 نفره ی فرانسوی ، هیئت20 نفره ی ژاپنی ، هیئت نمیدونم چند نفره ی اسپانیایی و... این ها تنها بخشی از دوست نما هایی هستند که از 12 سال قبل تا دو هفته ی پیش ، شدید ترین و بی رحمانه ترین تحریم ها را بر علیه کشور ما اعمال می کردند
قبلي 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 41 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir