داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
گل محمدی و زعفران؛ محصولی کم‌توقع و پربازده/رونق اقتصادی در گرو توسعه صنایع تبدیلی است
سید محمود یکی ازسید محمود فراهانی یکی از کارآفرینان فراهانی است که با لبیک به فرمان رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی به کشت زعفران و گل محمدی روی آورده است. کارآفرینان فراهانی که با لبیک به فرمان رهبری در خصوص روی آوردن به اقتصاد مقاومتی اقدام به کشت زعفران و گل محمدی کرده و اقتصاد خانواده او رونق دیگر گرفته است.
موج اقتصاد مقاومتی دراستخر دو منظوره پرورش ماهی/بی تدبیری سود اصلی را روانه جیب دلالان می کند
پرورش دهنده موفق ماهی در روستای دستجان فراهان توانسته با استفاده بهینه از آب چاه‌ های کشاورزی، در کنار آبیاری زمین‌های خود همزمان به پرورش ماهی نیز مشغول شود و علاوه بر تولید و ایجاد اشتغال به سود بالایی نیز برسد.
قبلي 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 78 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir