داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رونق اقتصادی با پرورش بز فرانسوی در فراهان
رئیس جهاد کشاورزی فراهان گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، طرح پرورش بز فرانسوی با همکاری بخش خصوصی و جهاد کشاورزی فراهان در حوزه روستایی اجرایی می شود.
ایجاد مزرعه کشت گیاهان دارویی در فراهان
جهاد کشاورزی شهرستان فراهان با همکاری شهرداری فرمهین در راستای اقتصاد مقاومتی و ترویج الگوی کشت و ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان دارویی اقدام به ایجاد مزرعه الگوی کشت در مجتمع تفریحی، گردشگری فرمهین کرده است.
قبلي 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 66 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir