داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
پرداخت ۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی/ایجاد ۷۰ هزار فرصت شغلی توسط بسیج سازندگی
رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت:۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای امسال توسط بسیج سازندگی پرداخت شده است.
کارآفرینی جوان هراتی در بیکارترین شهرستان استان یزد
یکی از جوانان هراتی موفق شده است با بهره گیری از تسهیلات اقتصاد مقاومتی در بیکارترین شهرستان استان یزد کارآفرینی کند.
قبلي 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 52 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir