داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آثار 35 عکاس کشوری در اراک به نمایش در آمد
آثار 35 عکاس کشوری در زمینه فرش در اراک به نمایش در آمد.
شوراهای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولین است
فرماندار فراهان گفت: شوراهای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولین در امر مقدس تعلیم و تربیت است.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 171 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir