داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
برگزاری طرح بازآموزی و ارتقای معلمان قرآنی در فراهان برگزار شد
رئیس سازمان تبلیغات فراهان گفت: هدف از طرح بازآموزی و ارتقای معلمان قرآنی در دوره های مختلف را آموزش روخوانی و روان خوانی صحیح قرآن است.
رابطه قوی والدین و فرزندان از محورهای سبک زندگی اسلامی است
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان فراهان یکی از محورهای سبک زندگی اسلامی رابطه قوی بین والدین و فرزندان عنوان کرد و افزود: ترویج سبک زندگی اسلامی در خانواده یکی از عناصر اصلی در ایجاد جامعه سالم است.
قبلي 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 187 بعدي
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir