داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در فراهان
مومنان خداجوی فراهانی، شبی ارجمندتر از هزار ماه، دست به دعا شدند تا ضمن استغفار و راز و نیاز با معبود، سرنوشت نیکویی را برای خود رقم بزنند
طرح کمک مؤمنانه بهترین فرصت برای دستگیری از مستمندان است
نماینده ولی‌فقیه سپاه ناحیه فراهان یکی از آثار روزه‌داری را تعامل با فقرا دانست و گفت: گرسنگی و تشنگی این ماه سبب می‌شود که حال نیازمندان را بهتر درک کنیم، طرح کمک مؤمنانه هم در این ماه خدا بهترین فرصت برای کمک و دستگیری از مستمندان است.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir