داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
اجرای طرح محله محور شهید قاسم سلیمانی در فراهان
یکی از رهبردهای طرح شهید سلیمانی، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است، در همین راستان قرارگاه شهید سلیمانی در شهر تلخاب اقدام به توزیع ماسک و انتقال اطلاعات صحیح مرتبط با کووید ۱۹ به مردم این شهر کردند.
ویزیت رایگان ۷۰۰بیمار در مناطق محروم فراهان/ توزیع بیش از ۹ هزار ماسک
مسئول بسیج جامعه پزشکی فراهان گفت: ویزیت رایگان ۷۰۰ بیمار و توزیع بیش از ۹ هزار عدد ماسک از جمله خدمات بسیج جامعه پزشکی شهرستان فراهان به مناطق محروم در سال ۹۹ است.
منشور اخبار
ارتباط مردمی