داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
گزارش تصویری از صبحگاه مشترک هفته دفاع مقدس/1
گزارش تصویری از صبحگاه مشترک هفته دفاع مقدس
جلسه ستاد سازماندهی امور جوانان در فراهان
دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور  مسئولین در امر امور جوانان خدمت می کنند تشکیل گردید.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir