داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
می گویند کسی را نمی توان با شلاق بهشت برد پس بگذارید خوش باشند!
می گویند کسی را نمی توان با شلاق بهشت برد پس بگذارید خوش باشند!
گسترش جامعه دینی ضمینه ای برای حکومت عدالت محور امام زمان(عج)
مردم نسبت به این توصیه اسلام در ارتباط با فرزند آوری تربیت فرزندان صالح وشایسته واینکه بتوانیم جامعه مومنین و موحدین وکسانی که در زیر پرچم لاالله اله الاالله ومحمد رسول الله جمع می شوند بتوانیم نسبت به این ها هر چه بیشتر این جمعیت را داشته باشیم . هم باعث اقتدار سیاسی،اجتماعی واقتصادی ماست ومضافا به اینکه گسترش جامعه دینی ضمینه ای است برای حکومت عدالت محور امام زمان(عج)
ارتباط مردمی
salamup.ir