داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سخن امام حسین به محاصره کنندگان درکربلا
ما خاندان محمّد به داشتن ولايت اين امر بر شما شايسته تر هستيم از اين مدّعيانى كه از آن بى بهره‌اند و در ميان شما به ظلم و تجاوز مى گردند
3آ1بان نماد عزت طلبی و آزادگی ملت ایران در برابر قیود شیطان بزرگ است
13آبان نماد عزت طلبی ،حریت و آزادگی ملت ایران در برابر قیود و زنجیرهای فولادی شیطان بزرگ است
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir