داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
برپایی ایستگاه حجاب و عفاف در فراهان
ایستگاه حجاب و عفاف به‌ مناسبت هفته حجاب و عفاف در فراهان برپا شده است که در این ایستگاه‌ها علاوه ‌بر تجلیل از بانوان محجبه، بانوان بدحجاب بسته‌های فرهنگی و هدایایی به آنها اهدا می‌شود.
جوانان با کار و تولید دشمن را در جنگ اقتصادی به عقب برانند
امام جمعه فرمهین گفت: دشمن درصد است که تا با جنگ اقتصادی ما را به زانو درآورد، جوانان باید با کار و تولید، جنگ اقتصادی را اداره کنند ودشمن را به عقب برانند.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir