داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آیین باستانی جشن تیرگان در فراهان/آغاز فصل برداشت گندم و شکر گزاری مردم + عکس
از دیرباز جشن تیرگان در فراهان با آغاز فصل برداشت گندم به شکرانه برکت، نعمت و همبستگی با طبیعت برگزار می‌شود.
اوج تجلی بندگی مردم فراهان در آخرین شب از لیالی قدر
در آخرین شب لیالی قدر مردم دلباخته اهل بیت(ع) فراهان از معبود خود طلب بخشش و عفو کردند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir