داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
عدم توجه به هشدارهای اجتماعی باعث ایجاد مسائل وبحرانهای اجتماعی میشود
صبح روز یک شنبه مورخ 93/1/24 به منظور بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی شهرستان وارائه راهکارهای لازم در جهت کاهش این آسیبهااولین جلسه کار گروه تخصصی اجتماعی  ، باحضور فرماندار شهرستان فائض پور واعضاء کار گروه تخصصی در محل فرمانداری شهرستان فراهان برگزارشد .
در وانفسای ترویج فرهنگ غرب ،جهانی سازی فرهنگ فاطمی یک هدف والا محسوب می گردد
جلسه جشن میلاد کوثر در فرمانداری فراهان با حضور فرماندار ومسئولین شهری برگزار گردید.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir