داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آداب خوابیدن در اسلام
انسان اگر به خوابیدن خود اهمیت دهد،زندگی اش از کیفیت بیشتری برخودار است و اسلام برای استراحت توصیه هایی دارد.
رقابت 278 حافظ قرآن فراهانی در آزمون طرح تربیت حافظان
رئیس اوقاف و امور خیریه فراهان از حضور 278 حافظ قرآن در پنجمین آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.
ارتباط مردمی
salamup.ir