داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ستاره ای درخشان در آسمان ظلمت و جاهلیت
استعاره­ ی «ستاره­ای بدرخشید و ماه مجلس شد » آمدن مردی را خبر می دهد که حرّیت، آزادی و آزادگی را برای بشریت به ارمغان آورد و با گسستن زنجیرهای جهل و بیخبری از پای بشریت، آدمی از سیطره و سلطه ­ی طواغیت رهانید.
جهان اسلام و وحدت اسلامی؛ راهکار جلوگیری از جریان خطرناک تکفیری ها
دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: راه حل جلوگیری از این جریان تکفیری، در مرحله اول دادن رشد و آگاهی به مردم و نیروهای طرفدار آنان و از سوی دیگر مبارزه جدی و سخت با رفتارهای خشونت ­بار آنان و نجات دادن مردم تحت سلطه است.
ارتباط مردمی
salamup.ir