داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مشق عشق از کوچه پس کوچه های خاطرات تا قله شهادت
جمعی از پاسداران انقلاب راهی روستاهای فراهان شدند تا روح شان را در آینه رهنمودهای خانواده شهدا صیقل دهند و از پس کوچه پس کوچه های خاطرات شهدا تا قله شهادت، مشق عشق کنند. 
جشنواره فرهنگی- ورزشی بانوان در فراهان برگزار شد
به مناسبت دهه کرامت، جشنواره فرهنگی- ورزشی بانوان در شهرستان فراهان برگزار شد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir