داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
روشنگری‌های روحانیون؛ چراغ راه مردم انقلابی فراهان در تظاهرات علیه شاه بود
مبارزه انقلابی فراهانی گفت: رژیم شاهنشاهی نسبت به ملت خود ظلم مى كرد، دست چپاول بر مال و ثروت آنها دراز و آن چنان به آنان ستم کرده بود كه آنها به ستوه آمدند.
عبدالله فیلسوف؛ دانشجوی نخبه خط امام(ره)/از سنگر دانشگاه تا ۱۱ سال گمنامی در کربلای ایران
شهید «عبدالله رُست» دانشجوی نخبه دانشگاه شهید بهشتی ارومیه دو ترم از دانشگاه را نگذرانده بود که عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد و در عملیات والفجر ۸ شجاعانه برای انفجار پُل دواطلب شده و به شهادت رسید.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir