داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
اعتکاف فرصتی دوباره برای بندگی است
اینجا هر کس خلوتی برای خود دارد و معتکفین با معبود خود مشغول راز و نیاز هستند، برخی به تنهایی گوشه‌ای را برای خود انتخاب کرده اند، زیر لب دعا و قرآن را زمزمه می‌کنند، برخی دیگر تسبیحی در دست دارند و ذکر می‌گویند و برخی دیگر در قالب گروه‌هایی دعا قرائت می‌کنند و گاه گاهی اشک شبنم از گونه هایشان جاری می شود.
فدائی امنیت مردم + فیلم
شهید صیاد شیرازی در دفاع از وطن لحظه ای آرام و قرار نداشت.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir