داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
طرح تفکیک زباله از مبدا در خنجین کلید خورد
شهرداری خنجین، آغاز اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در این شهر برای کاهش حجم تولیدی زبالههای دور ریختنی فراهم کرد.
کسب رتبه اول ششمین همایش کشوری شعر عاشورایی با عنوان هفتاد و دو خط اشک
علی احدی از استاد و کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحد فراهان موفق کسب رتبه اول ششمین همایش کشوری شعر عاشورایی با عنوان هفتاد و دو خط اشک شد.
ارتباط مردمی
salamup.ir