داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آیا امام علی (ع)هدیه اشعث را پذیرفت؟
تمام همت امام در زندگی خویش این بود که به کسی ستم نکند و مردم را به راه حق دعوت کند.
بصیرت دینی جوانان خنثی کننده توطئه دشمنان است
فرمانده ناحیه مقاومت فراهان گفت: خودسازی و بصیرت از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید دانش‌آموزان بسیجی به آن توجه داشته باشند تا بتوانند توطئه های دشمنان را خنثی کنند.
ارتباط مردمی
salamup.ir