داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مهر تایید رضای خراسان(ع) بر کشکول اعمال ما /«رضا» یک واژه تربیتی است
داشتن مهر رضایت امام رئوف (ع) شرط بهره مندی و برخورداری از رضایت الهی است، کسی که روح ولایت و امضای رضایت آن بزرگواران را پرونده خود نداشته باشد براساس روایات بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید.

 

اولین دوره نمایشگاه ملی عکس فرش در استان مرکزی برگزار می شود
اولین دوره نمایشگاه ملی عکس فرش؛ با همکاری تولید و صادرات فرش فراهان و همکاری انجمن عکاسان استان مرکزی برگزار می‌شود.
ارتباط مردمی
salamup.ir