داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نخستین سوگواره تعزیه خوانی فراهان برگزار می شود
اولین سوگواره هنر تعزیه خوانی منطقه فراهان به مناسبت ایام فاطمیه با حضور هشت گروه تعزیه خوانی از ۱۱ بهمن تا ۲۰ بهمن ماه برگزار می شود.
مژده فرارسیدن بهار با نوای معروف «پنجاه و چهار، یک گل از بهار»
چهل روز بعد از شروع زمستان چند نفر با توبره‌هایی همراه با ناقالدی در روستا حرکت می‌کردند و ناقالدی با چرخاندن چوب و رقصیدن به مردم مژده می‌دهد که زمستان روبه پایان است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir