داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ردپای عشق در خاطرات یک شهید/پسرم را به یاد علی اکبر(ع) روانه «مرصاد» کردم
علمیات مرصاد یکی از افتخارآمیزترین عملیات های دفاع مقدس بود که آزادگی و همبستگی ایران را با شهادت «سلم آبادی» ها اثبات کرد.
حضرت معصومه(س) بانوی معرفت و کرامت
کارشناس دینی با اشاره به مقام حضرت معصومه(س) گفت: حضرت فاطمه معصومه(س) جایگاه والایی در نزد حضرات معصومین دارد تا جایی که امام هشتم و امام نهم(ع) به زیارت آن حضرت سفارش کردند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir