داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
امام رضا(ع) مشروط و به صورت محدود، مجبور به پذیرش ولایت عهدی شد
دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت(ع)گفت: روایت شده هنگامی که ولایتعهدی پیشنهاد شد، امام(ع) نپذیرفت و فرمود؛ «اساس حکومت متعلق به امامان شیعه است که از جانب خداوند به اهل بیت(ع) واگذار شده است»، اما وقتی با اجبار روبرو شد، چاره ای جز پذیرش ولایتعهدی نداشت.
 
پخت شله زرد، نذری مرسوم هرسال مردم در روز ۲۸ صفر+عکس
همزمان با رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، ایرانیان از دیرباز شله زرد و حلوا پخته و به عنوان نذری میان دوستان و آشنایان و دیگران توزیع می کنند.
ارتباط مردمی
salamup.ir