داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سیزده بدر رسم مشترک همه ایرانیان/ گره زدن زندگی با طبیعت
روز سیزده بدر در فراهان به دور هم جمع شدن و شادمانی می گذرد، بازی های گروهی، رقص های محلی و سبزه گره زدن بخشی از این آیین ها است.
اشتغال و تولید؛ شاه کلید اقتصاد مقاومتی/مسئولان در عرصه اقتصادمقاومتی عملکرد مطلوبی نداشتند
امام جمعه فرمهین گفت: متاسفانه در سال گذشته آنگونه که نظر رهبری بود در عرصه اقتصاد مقاومتی عمل نشد و خواسته رهبری محقق نشد، مسئولان امسال باید فراتر از شعار و همایش در تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir