داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رابطه قوی والدین و فرزندان از محورهای سبک زندگی اسلامی است
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان فراهان یکی از محورهای سبک زندگی اسلامی رابطه قوی بین والدین و فرزندان عنوان کرد و افزود: ترویج سبک زندگی اسلامی در خانواده یکی از عناصر اصلی در ایجاد جامعه سالم است.
زنانی که هم‌دوش مردان در صحنه حضور داشتند
زنان نقش بسيار مهمي در پرورش نهضت اسلامي ايفا کردند و حقيقتاً در مواردي نقش سنگين تر و موثرتري را نسبت به مردان در جريان مبارزه داشتند.
ارتباط مردمی
salamup.ir