داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حوزه علمیه فراهان احداث می شود
امام جمعه فرمهین گفت: احداث حوزه علمیه در شهرستان فراهان امری واجب است که باتوجه به آوازه فرهنگی و داشتن مفاخر و علمای بزرگ شهرستان فراهان، این امر سبب ماندگاری بیشتر نام فراهان می شود.
اجرای سند ننگین ۲۰۳۰ انحرافی است
امام جمعه فرمهین گفت: سند ۲۰۳۰ یک ننگ بزرگ است که متاسفانه به صورت پنهانی در تعدادی از مدارس استان در حال اجرا است، با بهانه آموزش ایذر و مسائل بهداشتی، مسائل جنسی را به دانش آموزان آموزش می دهند.
قبلي 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 237 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir