داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آل سعود رژیمی آمریکایی صهیونیستی است/ایران به احدی اجازه تعرض به مرزهای کشور را نمی‌دهد
امام جمعه فرمهین گفت: عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران بر تقویت بنیه دفاعی است و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود بر این اراده تأثیر منفی داشته باشد.
آیین باستانی جشن تیرگان در فراهان/آغاز فصل برداشت گندم و شکر گزاری مردم + عکس
از دیرباز جشن تیرگان در فراهان با آغاز فصل برداشت گندم به شکرانه برکت، نعمت و همبستگی با طبیعت برگزار می‌شود.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir