داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
گشودن کلاف کرونا با هنر بافندگی/ حمایت از کارآفرینان سبب اقتدار در تولید و اشتغال زایی در جامعه می شود
خانم طبری از کارآفرینان فراهانی است که در شرایط کرونایی، هنر بافندگی را سرمایه اشتغال و درآمد خود کرده است.
طرح تعریض جاده ارتباطی اراک - فرمهین تا پایان سال جاری تکمیل می شود/ایمن‌سازی محور ضروری است
کریمی، نماینده معین شهرستان های تفرش آشتیان و فراهان گفت: طرح تعریض جاده ارتباطی اراک - فرمهین تا پایان سال جاری تکمیل شده و زیر بار ترافیک می‌رود.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 180 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی