داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
3آ1بان نماد عزت طلبی و آزادگی ملت ایران در برابر قیود شیطان بزرگ است
13آبان نماد عزت طلبی ،حریت و آزادگی ملت ایران در برابر قیود و زنجیرهای فولادی شیطان بزرگ است
همایش شیرخوارگان حسینی باشکوه خاصی در شهرخنجین برگزار شد

همایش پرشور شیرخوارگان حسینی همزمان با نخستین جمعه محرم و ششمین روز از ماه پیروزی خون بر شمشیر همزمان با سراسر کشور روز جمعه با شکوه خاصی در شهرخنجین نیز برگزار شد.شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir