داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
پوستر/ زندگی به سبک منتظر- 3
رهبر معظم انقلاب: انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد,نیست.انتظار حرکت است.انتظار امادگی است.این امادگی را باید در وجود خودمان,در محیط پیرامون خودمان حفظ کنیم.
 
افتتاح 4پروژه دامپروری وکشاورزی به مناسبت هفته جهاد
فرماندار فراهان وجمعی از مسئولین شهرستان دوشنبه صبح جهت افتتاح 4پروژه در بخش کشاورزی ودامپروری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی به روستا های امیر آباد تلخاب رفتند
 
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir