داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نبود کشتارگاه صنعتی، مانع ایجاد ارزش افزوده در صنعت دام و طیور/لزوم تخصیص اعتبارات ارزش افزوده به اشتغالزایی و تولید
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی با بیان اینکه کشتارگاه صنعتی نیاز استان در حوزه دام و طیور است، گفت: نبود کشتارگاه صنعتی زمینه ساز از دست رفتن بخش زیادی از ارزش افزوده صنعت دام و طیور است.
هدر رفت ۶۷ درصدی آب شرب بر اثر فرسودگی شبکه انتقال
فرسودگی شبکه آبرسانی در روستای «تبرته» فراهان باعث هدر رفت ۶۷ درصد آب شده است و هنوز مسئولان به دنبال رفع مشکل در این حوزه نیستند
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir