داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شعر انقلابی؛ سروده‌ای از جنس درد مردم/هوای انقلاب،شاعران را جریان ساز کرد
شاعر جوان فراهانی گفت: با نگاهی گذرا بر سروده‌های انقلابی در‌می‌یابیم که شعر شاعران انقلابی نه تنها دچار افول نشده است، بلکه به مراتب قوی تر هم شده و تنها جنس سخن آنان و نوع و سطح مطالباتشان تغییر یافته است.
نسل جدید، پرچمدار انقلاب/انقلابی بودنمان را ۲۲ بهمن به نمایش می گذاریم
دانش‌آموزان نسل جدید انقلاب به عنوان پرچمدار انقلاب با بصیرت و آگاه، پای آرمان‌های این انقلاب ایستاده‌اند و از آن پاسداری می‌کنند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir