داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سرپرست فرمانداری فراهان بازدداشت و برکنار شد
همزمان با هفته دولت سرپرست فرمانداری فراهان به جرم تبلیغ علیه نظام بازداشت و از سمت خود برکنار شد.
اجناسی که امسال قیمت‌شان اوج گرفت/ وقتی پای دولت در تنظیم بازار در گل مانده است
درحالی که دولت سامانه شفافیت قیمت کالا برای کنترل بازار را معرفی کرده است اما دیده می شود قیمت برخی از اجناس به حدی گران شده‌اند که مردم برای تامین این مواد غذایی با مشکل جدی روبرو هستند.
ارتباط مردمی