داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
روایت تاسف‌بار هدر رفت آب آشامیدنی در روستای «عزیزآباد»فراهان
عدم پرداخت آب بهاء سبب شده تا برخی از افراد اهمیتی به مدیریت در مصرف آب ندهند و متاسفانه آب شرب این روستا غیر از مصارف خانگی و برای مصارف سبزی کاری و کشاورزی استفاده می شود.
پروژه‌ای که ۳ میلیارد ریال خرج برداشت/بی‌توجهی مسئولین گریبان مردم را گرفت
به رغم مخالفت‌های بسیار تنها کشتارگاه نیمه صنعتی شهرستان فراهان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان پس از گذشت یک‌سال تعطیل شد و به دنبال این ماجرا، قصابی‌های فراهان به صورت نیمه تعطیل درآمده‌اند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir