داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نگاه توسعه‌گرایی؛ نیازهای روستائیان را به حاشیه راند+عکس
وزارت ارتباطات تحت فشار اتحادیه بین المللی مخابرات، ملزم به اجرای طرح توزیع اینترنت با هدف توسعه روستاها در راستای اشتغالزایی، فروش محصولات روستائیان، معرفی روستا برای گسترش گردشگری شده است.
کتاب‌هایی که خواندنشان جُرم بود
اسناد به جا مانده از ساواک بر این حقیقت صحه می‌گذارد که خواندن بسیاری از کتاب‌ها جُرم بود و افراد تنها به خاطر همراه داشتن یک کتاب شکنجه می‌شدند.
ارتباط مردمی
salamup.ir