داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بدقولی دولت،اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه را تهدید می کند
صبح امروز کارگران اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه با تجمع درب کارخانه اعتراض خود را به وضع موجود اعلام کردند تا شاید بتوانند با رسیدگی مسئولین شرایط خود تغییر دهند.
تفریح با طعم تلخ دود/گرایش قشر جوان به مصرف قلیان برای تمرد از چالش های اجتماعی
امروزه مراکز تفریحی گردشگری شهر فرمهین اسیر دود قلیان جوانان خود شده است وبساط دود و دم و پک های پی در پی، نفس اماکن تفریحی و فضای سبز را هم گرفته است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir