داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
موج همدلی ها ادامه دارد/مردم از ارسال مستقیم و متفرقه کمک ها خودداری کنند
مردم فراهان با تمام داشته های خود برای کمک به زلزه زدگان کرمانشاه به میدان آمدند، موج کمک های مردمی با اهدای یک بطری آب معدنی و حتی پخت یک تُن فتیر گوشه ای از مهربانی افراد برای تسکین دردهای مردم زلزله زده بود.
حاصل رنجی که بعد از ۵ سال به بار نشست/برداشت یک تُن زرشک در فراهان
«عینی» یکی از باغداران شهرستان فراهان است که با وجود زندگی در پایتخت، نسبت به آبادانی روستای آبا و اجدادی خود اهتمام ورزیده و برای این منظور نیز نهال زرشک را برای کشت و پرورش به اراضی این روستا آورد و پس از کاشت، سرانجام کوشش و صبرش به بار نشست.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir