داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دستاوردسازی برای «تقریبا هیچ» تمامی ندارد/ رونمایی روحانی از وعده جدید برای برجام
دستاوردسازی برای برجامی که نتیجه ای تقریبا هیچ داشته از سوی دولتمردان تمامی ندارد.
ایران، انگلیس و ماجرای 2 نفتکش
مناسبات تهران و لندن در یک ماه اخیر تحت تأثیر ماجرای 2 نفتکشی بود که یکی به صورت غیرقانونی و با ادعای نقض تحریم‌هایی که شامل ایران نمی‌شود توقیف شد و دیگری به دلیل تخلف از مقررات دریایی.
ارتباط مردمی