داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
برداشت ۱۵۰ تُن چغندرلبویی در فراهان/حذف کودهای شیمیایی در کشاورزی با حمایت از محصولات ارگانیک امکان‌پذیر است
امسال برای اولین بار چغندرلبویی به صورت ارگانیک در فراهان کشت شده است، که از عملکرد مطلوب ۱۵۰ تُن در هکتار برخوردار است.
مایه حیات بازهم در سایه بی‌تدبیری مسئولان هدر می‌رود
در حالی که در فصل تابستان و روزهای گرم مردم روستای درمنک روزها و شب ها را با مشکل کم آبی سپری می کنند ولی این نعمت الهی این روزها به راحتی در اراضی کشاورزی این روستا هدر می رود.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir