داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دعوت به «ضیافت حقیقی» در ماه رمضان+عکس
کتاب «ضیافت حقیقی» در خصوص ماه مبارک رمضان شامل مباحثی از جمله ضیافت خداوند، اعمال و آداب رفتاری، روزه حقیقی، مباحث معرفتی مربوط به روزه، شرایط روزه صحیح و راه های درک این توفیق است.
رنگ و بوی رمضان در مساجد فراهان/ افطاری ساده که بوی بهشت می دهد+ عکس
در این روزها که عطر یاد خدا بیش از هر زمان در کوی و برزن پیچیده و بندگان سعی می کنند از لحظه لحظه این ماه بهره برده تا در پایان این ماه با کوله باری سرشار از عبادت احساس خوبی داشته باشند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir