داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رنج ده ساله بی آبی در روستای «ایر»/مصرف آب شرب غیر بهداشتی و گلایه هایی که هنوز بی نتیجه مانده است+ عکس
مردم روستای ایر به شدت از کمبود آب آشامیدنی رنج می برند و تامین آب آشامیدنی از قنات روستا، سلامت اهالی را تهدید می کند.
مشکل ۲۰ ساله ای که همچنان منتظر تدبیر مسئولین است قصه پر غصه مردم «ونک» از بحران کم آبی/مصرف آب غیر بهداشتی چاه و بیماری مدام فرزندان
روستای ونک یکی از روستاهای توابع شهرستان فراهان است که مردم آن چندین سال است با بی آبی و کم آبی؛ شب را روز می کنند و آب مورد نیاز خود را از چاه هایی که بهداشت و سلامت آب آن رد شده،تامین می کنند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir