داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نسخه گیاهی زوج خنجینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی/همه باید در این جنگ اقتصادی به میدان بیایند
پیرمرد سالخورده خنجینی و همسرش این روزها با نسخه گیاهی اقتصاد مقاومتی را معنا کرده و آستین همت را بالا زده و امورات زندگی خود را از تولید و فروش گل گاو زبان اداره می‌کنند.

ارتقای روستای تلخاب به شهر در دستور کار قرار گرفت
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: با توجه به برگزاری نشست و اقدامات انجام شده در این خصوص، بررسی شهریت دهستان تلخاب از توابع فراهان در دستور کار قرار گرفت.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir