داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
توجه به مفاخر و مشاهیر تاثیر فراوانی در تقویت هویت ملی دارد
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگداشت و معرفی مفاخر و شخصیت های بزرگ و اثرگذار موجب حفظ و تقویت هویت ایرانی و اسلامی می شود.
فراهان در سالی که گذشت؛ از سایه سیاه رکود بر سر دامداران فراهانی تا افتتاح صوری بیمارستان با حضور تبلیغاتی قائم مقام وزیر/شهدا سال را ختم به خیر کردند
سال ۹۶ با تمام اتفاقات تلخ و شیرین آن برای مردم شهرستان فراهان گذشت اما پرده پایانی آن خوش بود و با یک حماسه دلچسب مردمی در استقبال از پیکر شهدای گمنام بسته شد.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir