داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
فرار سیدن زمان کشت پاییزه و عدم پرداخت مطالبات محصول بهار گندم کاران/دست کشاورزان برای کشت جدید خالی است
برخی از گندمکاران فراهانی از پرداخت دیرهنگام مطالبات خود گلایه دارند و می گویند: دست کشاورز در حال حاضر برای خرید نهاده‌های کشاورزی و آماده‌سازی سطح کشت پاییزه خالی است.
ارزش هر ۴ زالو معادل یک بشکه نفت/ظرفیت اشتغالزایی برای ۶۵ نفر با اجرای طرح جزیره زالو
برزآبادی فراهانی یکی از جوانانی است که در راستای توسعه کار و آبادانی روستای آبا و اجدادی خود از پایتخت مهاجرت کرده و همتش را برای پرورش زالو و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در روستای برزآباد فراهان به کار گرفته است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir