داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شهدا بهترین شاخص در روشنگری انتخاب اصلح/اعتماد به دولت های استکباری اشتباه محض است
فرمانده قرارگاه نصرت گفت: در انتخابات باید به کسی رأی دهیم که در خط شهدا و مسیر ولایت فقیه باشد و اگر کاندیدایی از مسیر انقلاب خارج شود، شهدا به خوبی این روشنگری‌ها را به مردم نشان می‌دهند.
تعجیل برای افتتاح پروژه‌ای که یک‌سال بیشتر دوام نداشت
سال ۹۴ به رغم مخالفت‌های بسیار تنها کشتارگاه نیمه صنعتی شهرستان فراهان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان با حضور مسئولین استانی افتتاح شد؛ و پس از گذشت یک‌سال این کشتارگاه بی هیچ تغییری از زمان افتتاح تعطیل شد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir