داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
پروژه‌ای که ۳ میلیارد ریال خرج برداشت/بی‌توجهی مسئولین گریبان مردم را گرفت
به رغم مخالفت‌های بسیار تنها کشتارگاه نیمه صنعتی شهرستان فراهان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان پس از گذشت یک‌سال تعطیل شد و به دنبال این ماجرا، قصابی‌های فراهان به صورت نیمه تعطیل درآمده‌اند.
بدقولی دولت،اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه را تهدید می کند
صبح امروز کارگران اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه با تجمع درب کارخانه اعتراض خود را به وضع موجود اعلام کردند تا شاید بتوانند با رسیدگی مسئولین شرایط خود تغییر دهند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir