داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
درآمد ۵۰۰ میلیونی با طرح پرورش زنبورعسل/زنبور داری شغلی پایدار برای جوانان است
کارآفرین فراهانی گفت: با پرورش زنبور عسل سالانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمدزایی داشته و در این زمینه ۱۵نفر دیگر را نیز به اشتغال مشغول کرده‌ام.
آغاز اقدامات پیشگیرانه از شیوع احتمالی «سیاه زخم» در فراهان/هنوز شیوع بیماری تائید نشده است
رئیس شبکه دامپزشکی فراهان گفت: با مشاهده یک مورد مشکوک از تلفات دامی در یکی از روستاهای فراهان نمونه گیری‌ لازم انجام و به آزمایشگاه مرکز ارسال شد ولی هنوز نتیجه آن اعلام نشده است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir