داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
کتاب‌هایی که خواندنشان جُرم بود
اسناد به جا مانده از ساواک بر این حقیقت صحه می‌گذارد که خواندن بسیاری از کتاب‌ها جُرم بود و افراد تنها به خاطر همراه داشتن یک کتاب شکنجه می‌شدند.
حال و هوای دفاع مقدس برای جاماندگان از قافله شهدا تکرار شد+ عکس
امروز رزمندگان دفاع مقدس شهرستان فراهان صحنه های زیبای از خاطرات دوران دفاع مقدس از اعزام به جبهه ها تا یاد یاران آسمانی شان به نمایش درآوردند.
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir