داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شهرستانی محروم از حداقل‌ امکانات اما میزبان معتادان متجاهر!
روستای بورقان از توابع شهرستان فراهان در حالیکه از حداقل امکانات بهداشتی، رفاهی و زیرساختی محروم است، براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، میزبان معتادان متجاهر در کمپ ترک اعتیاد می‌شود.
گل محمدی و زعفران؛ محصولی کم‌توقع و پربازده/رونق اقتصادی در گرو توسعه صنایع تبدیلی است
سید محمود یکی ازسید محمود فراهانی یکی از کارآفرینان فراهانی است که با لبیک به فرمان رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی به کشت زعفران و گل محمدی روی آورده است. کارآفرینان فراهانی که با لبیک به فرمان رهبری در خصوص روی آوردن به اقتصاد مقاومتی اقدام به کشت زعفران و گل محمدی کرده و اقتصاد خانواده او رونق دیگر گرفته است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir