داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
صندوق های خُرد زنان روستایی محملی برای اشتغالزایی
امروزه با توجه به نرخ بالای تورم و هزینه های سرسام آور دولتی در ایجاد اشتغال، صندوق خُرد زنان روستایی با استفاده از تجمع سرمایه های اندک می‌تواند گامی موثر برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی باشد.
دانش‌آموزی که با قاشق داغ شد/خط کش، از الزامات معلم برای تدریس
دست دانش آموز ابتدایی مدرسه روستای تبرته فراهان توسط معلم با قاشق داغ شد. با شکایت والدین معلم خاطی به روستای دیگری منتقل شد.
ارتباط مردمی
salamup.ir