داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر/همسایگی با غول های آهنی
سازه‌های غول پیکر فلزی برق فشار قوی که دیدنشان از دور هم برای هر رهگذری دلهره‌آور است، در جای جای بافت شهری مناطق دو و شش شهر قم به چشم می‌خورد.
تصاویر/بازارهای خالی از مشتری و مملو از کرونا
بازارهایی که از شدت ازدحام و کندی حرکت طعنه به ترافیک سنگین خیابان‌های کلان‌شهرها می‌زدند، حالا در غربتی مشهود به سر می‌برند و اقشار ضعیف این بازار مانند باربران در غم نان زانوی غم به بغل گرفته‌اند.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1648 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی