داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رفتار وحشیانه و غیر انسانی کشور عربستان محکوم است/ ما خواستار افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی هستیم
تحریم موقت حج عمره بطور موقت یک مقابله موقتی است که ما به نشانه اعتراض آنرا قبول داریم و این رفتار های وحشیانه غیر انسانی و غیراسلامی عربستان را محکوم می کنیم.
جشن تکلیف دانش آموزان دخترانه آموزشگاه حقیقت شهرستان فراهان برگزار شد
با حضور مسئول تبلیغات اسلامی شهرستان فراهان جشن تکلیف دانش آموزان دخترانه آموزشگاه حقیقت این شهرستان برگزار شد.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir