داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
خلیج فارس مواج است+تصاویر
از ظهر دیروز با وزش بادهای غربی به شرقی خلیج فارس مواج شده و تردد شناورها و قایق های صیدی نیز ممنوع است. مواج شدن خلیج فارس در نیمه غربی استان هرمزگان جلوه های زیبایی از چشم انداز خلیج فارس را به نمایش می گذارد.
میراث فرهنگی و معنوی شهرستان خاش زیر سایه بی مهری+تصاویر
"قلعه حیدرآباد" و "زیارتگاه مرتضی علی" به عنوان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان خاش هستند که متأسفانه اکنون در سایه بی مهری مسئولین این آثار منحصر به فرد در حال تخریب است و از بی توجهی و دست اندازی ها رنج می بردند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir