داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مساجد؛ مردمی ترین پایگاه فرهنگی + عکس
مساجد فعال از جهت فرهنگی به عنوان مهم ترین پایگاه فعالیتهای دینی در فضای جامعه تأثیر عمیق و ژرف دارند.
اردوی جهادی پزشکی در مناطق محروم خراسان شمالی/تصاویر
استقرار 110 پزشک به مدت یک هفته در مناطق محروم خراسان شمالی
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir