داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ما مجاز به زندگی نیستیم!/تصاویر
هیچ کشوری آنها را نمی خواهد، اما باید آنها را حفظ کنند. روایت رسمی جامعه بین المللی حاکی از آن است که روهینگیا باید به طور داوطلبانه در ایمنی و کرامت به میانمار بپیوندد. با این حال مسئولین U.N ادعا می‌کنند که احتمالا طی سال‌ها پناهندگان روهینگیا نخواهند توانست به میانمار بازگردند.
مانور‌ سگ های‌ جستجو و نجات‌ هلال‌احمر/تصاویر
مانور‌ سگ های‌ جستجو و نجات‌ هلال‌احمر/تصاویر
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir