داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۲۵ مردادماه؛
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.
نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و پنجم مرداد؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و پنجم مردادماه به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir