داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر/حال و هوای بازار تبریز در وضعیت زرد کرونایی‎
بازار تبریز با نزدیک شدن به ایام عید روزهای شلوغی را سپری می‌کند. شلوغی و رعایت نکردن مردم در این روزهایی که کرونا دوباره اوج گرفته است بسیار خطرناک است.
تصاویر/ آسباد های تاریخی نشتیفان
در نشتیفان مجموعه ای باستانی از آسیا بهای بادی وجود دارد که به آن آسباد می گویند و یکی از بزرگترین مجموعه های خشت، گل و چوبی تاریخی ایران و همچنین از مجموعه آسبادهای تاریخی جهان محسوب می شود .
منشور اخبار
ارتباط مردمی