داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
همایش فرهنگ یاران فعال در سپاه روح الله
همایش بسیج مداحان و فرهنگ یاران سپاه روح الله در اراک برگزار شد.
روزنامه‌های ورزشی ۱۰ تیر؛
تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir