داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
روزنامه‌های ورزشی ۲۶ شهریور؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست وششم شهریور ماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.
تصاویر/ روضه خوانی در خانه زرگرباشی اصفهان
خانه قدیمی زرگرباشی برای قرن ‏هاست که محرم‏ هایش با روضه ‏خوانی و سوگواری عجین شده است.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir