داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
همدلی و مشورت تنها راه توسعه است.
مدیریت شهری فرمهین با دو بازوی نظارتی (شورا) و اجرایی (شهرداری) در طول 1 سال 8 ماه گذشته سعی کرده است در فعالیت های خود ضمن حفظ منافع و رعایت مصالح شهروندان، در جهت افزایش اعتماد آنان گام بردارد.
داعش مردم حسکه را مجبور به تخریب قبور کرد/تصاویر
دهها نفر از مردم حسکه به دستور عناصر داعش اقدام به تخریب قبور بستگان خود کردند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir