داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
1200 کیلومتر از محورهای مواصلاتی فراهان برفروبی شد
بارش برف از شب گذشته در فراهان آغاز شده و ادامه دارد، تمام محورهای مواصلاتی فراهان برفروبی و بازگشایی شده است.
تصاویر آتش نشانان شهید آتشنشانی/تصاویر
تصاویر تمام آتشنشانان شهید برای اولین بار منتشر شد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir