داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نیم صفحه روزنامه های ورزشی یکم تیر؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یکم تیر به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
تصاویر صفحه نخست روزنامه های ۱تیر ماه؛
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir