داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
عملیات جستجو و کمک در مدیترانه
دیوید راموس، عکاس مستندساز در کشتی امدادی گولفو آزورو با اعضای سازمان غیردولتی «پرواکتیوا اوپن آرمز» اسپانیا همراه شده .
برداشت فلفل قرمز در چین
هر ساله تعداد زیادی کارگر در مزارع فلفل سین‌کیانگ مشغول برداشت فلفل قرمز هستند
ارتباط مردمی
salamup.ir