داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
عناوین روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اسفند؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم و چهارم اسفند ماه به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.
عناوین روزنامه‌های ورزشی بیست‌ودوم اسفند؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم و دوم اسفند ماه به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir