داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
«باسلوق» سوغات روستای هزاوه اراک+تصاویر
باسلوق، سوغات و شیرینی سنتی روستای هزاوه و دیگر روستاهای استان مرکزی است که از ترکیب مغز گردو و شیره انگوربه روشی خاص تهیه می شود.
روزنامه‌های ورزشی بیست و پنجم مهرماه؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و پنجم مهرماه به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir