داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بهار «دلگشا»/ تصاویر
باغ دلگشا یکی از باغ‌های تاریخی شیراز بوده و در ناحیه آرامگاه سعدی قرار دارد. پیشینه آبادانی و دیرینگی این باغ به دوران ساسانیان می‌رسد.
نیم صفحه روزنامه های ورزشی چهارم اردیبهشت
تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارم اردیبهشت به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir