داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر/سایه کرونا بر فراغت تابستانی کودکان
با آغاز فصل تابستان و پایان امتحانات کودکان و نوجوانان، بسیاری از آنها به فکر گذران اوقات فراغت خود هستند. به رسم همه ساله کودکان اوقات فراغت خود را در حال بازی در محیط‌های مختلف خواهند بود.
صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی ۵ تیر؛
تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir