داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر/طبیعت چشمه آبگرم "مشه سویی" در اردبیل
طبیعت بکر و دست نخورده آب‌گرم " مشه سویی" واقع در جنگل فندقلو اردبیل همه ساله گردشگران زیادی را جلب می‌کند.
تصاویر/ آسیب‌های محیط زیستی میدان نفتی آب تیمور در خوزستان
میدان نفتی آب تیمور در ابتدا جاده اهواز خرمشهر و در کنار رودخانه کارون قرار دارد. این میدان نفتی که در میان زمینهای کشاورزی واقع شده سبب ایجاد نارضایتی در میان کشاورزان شده است
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir