داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
جلوه ای بهشت گونه از گل هاي رز در فراهان +عکس
جلوه ای بهشت گونه از طبیعت رنگارنگ مملو از گل هاي رز که چشم هر بیننده ای را محصور خود می کند، یکی از جاذبه های طبیعی و فصلی شهرستان فراهان است که همه ساله در خردادماه رُخ می نماید.

قاب عکس بازاری /تصاویر
مغازه و حجره‌های بازار، از قدیم محلی برای تجارت و کسب روزی حلال بوده و همواره ما را به یاد کاسب می‌اندازد، همان که حبیب خداست...
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir