داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس در مدارس فراهان /1
نمایشگاه هفته دفاع مقدس واحد دانش آموزی شهید دیاری شهرستان فراهان بعد به صدا در آوردن زنگ مدرسه با حضور مسئولین افتتاح گردید
گزارش تصویری از صبحگاه مشترک هفته دفاع مقدس/2
گزارش تصویری از صبحگاه مشترک هفته دفاع مقدس
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir