داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
جاری شدن سیلاب در شیراز
بارش های اخیر و جاری شدن سیلاب در رودخانه خشک شیراز
روزنامه‌های ورزشی اول اسفند؛
تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی اول اسفند به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
ارتباط مردمی
salamup.ir