داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سواحل فیروزه ای خلیج فارس+تصاویر
سواحل رنگی جزیره هرمز تا سواحل فیروزه ای کلندون در پارسیان و بنود در استان بوشهر بخشی از زیبایی های سواحل خلیج فارس هستند.
تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی دوم اردیبهشت
تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی دوم اردیبهشت به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir