داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر نیم‌صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۲۳ مهر؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۳ مهرماه به خبر‌های رشته‌های مختلف به خصوص خبر‌های فوتبالی اختصاص دارد.
آغاز فصل صید ماهی استخوانی/تصاویر
از دیدن این تصاویر لذت ببرید.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir