داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ابهام در ارائه گزارش حقوق های نجومی از سوی دیوان محاسبات به مجلس
حسینی گفت: اگرچه رسیدگی به وضعیت نجومی بگیران مهم است اما از آن مهم تر اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حقوق ها در کشور است؛ تا به امروز شورای حقوق و دستمزد یک مصوبه در این زمینه ابلاغ کرده است که بر اساس آن سقف حقوقی مشخص شده و به جز این هیچ اصلاحاتی در بحث حقوق و دستمزد مدیران دولتی انجام نشده است.
ارایه 30 میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد فراهان
مدیر کمیته امداد شهرستان فراهان گفت: از ابتدای سال تاکنون، مبلغ 30 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی با رویکرد خودکفایی به مددجویان فراهانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص یافت.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 66 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir