داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سیستم اداری کشور برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
رحمانی فضلی گفت: رسوباتی در سیستم اداری و نظام اداری و برنامه ریزی کشور وجود دارد که مخالف نگاه های موجود در اقتصاد مقاومتی است و این موضوع باعث شده تا ریل گذاری در اجرای اقتصاد مقاومتی تسریع نشود و جهت گیری اصلی خود را پیدا نکند.
اعدام شیخ نمر نقطه عطف بیداری اسلامی/ وهابیت به دنبال تضعیف قدرت شیعه است
کارشناس فرق اسلامی گفت: وهابیت درصدند با از بین بردن سوریه و حزب الله لبنان و نظام شیعه در عراق، قدرت شیعه را در منطقه از بین ببرند و در مقابل پایگاه های خود را مستحکم کنند اما اعدام شیخ نمر نقطه عطفی برای شدت گرفتن بیداری اسلامی بود.

 

قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 45 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir