داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
قوی شدن از درون یکی از محورهای انتقام است
کارشناس سیاسی گفت: یکی از محورهای اصلی انتقام سردار سلیمانی، قوی شدن از درون است، یکی از ابزارهای دشمن علیه ما مؤلفه اقتصاد است و دشمن برای غلبه بر ما قدرت برخورد نظامی ندارد.
استراتژی کلان نظام محصول تلاش نخبگان حوزوی و دانشگاهی است
میرمهدی با اشاره به اینکه استراتژی کلان نظام محصول تلاش نخبگان حوزوی و دانشگاهی است گفت: امروز دانشگاه و حوزه بیشتر از هر محلی به اتحاد و یگانگی احتیاج دارد، طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه‌ها باید با تمام توان خود از انقلاب و اسلام دفاع کنند.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 99 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی