داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آمریکا عنصر غیر قابل اعتماد است/غرب مذاکره را یک نوع حمله نرم و خاموش علیه دارایی ها کشور می داند
کارشناس سیاسی گفت: آمریکا عنصر غیر قابل اعتماد است و در حاکمیت آمریکایی نهفته است و با مطالعه تاریخ آمریکا به این مسئله پی می بریم.
تکمیل ظرفیت بیمارستان فراهان /۳۴ درصد از جمعیت فراهان علیه کرونا واکسینه شدند
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان گفت: ۲۱ تخت اختصاص یافته در بخش بستری کاملاً تکمیل است و تاکنون حدود ۹۷۰۰ دُز واکسن کرونا در سطح شهرستان تزریق شده و ۳۴ درصد از جمعیت گروه هدف مطابق سند ملی واکسینه شده اند.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 بعدي
ارتباط مردمی