داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
توسعه صنایع ، نسخه شفا بخش برای بیکاری در جامعه است
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان گفت: توسعه و بالندگی صنایع تنها نسخه شفا بخش بیکاری و ارتقاء وضعیت معیشتی ملت است.
تحریم تجهیزات پزشکی توسط آمریکا یک کار ضد بشری است
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص تحریم برخی تجهیزات پزشکی توسط آمریکا گفت: تحریم این تجهیزات به کشور توسط آمریکا یک کار ضد بشری است، زیرا اکثر این تجهیزات کاربرد تشخیصی و درمانی دارند و ورود این کالاها به فهرست دریافت مجوز خاص جز به خطر انداختن سلامت مردم پیام دیگری ندارد.
قبلي 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 57 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir