داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
استراتژی کلان نظام محصول تلاش نخبگان حوزوی و دانشگاهی است
میرمهدی با اشاره به اینکه استراتژی کلان نظام محصول تلاش نخبگان حوزوی و دانشگاهی است گفت: امروز دانشگاه و حوزه بیشتر از هر محلی به اتحاد و یگانگی احتیاج دارد، طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه‌ها باید با تمام توان خود از انقلاب و اسلام دفاع کنند.
وزارت ارتباطات به مسئولیت‌های خود در قبال مدیریت فضای مجاز عمل‌نکرده است/ مسئولان باید در برابر انحرافات فضای مجازی پاسخگو باشند
نیک پور گفت: مدیریت فضای مجازی در دست وزارت ارتباطات است اما تاکنون به وظایف خود عمل‌نکرده و هر باز به طریقی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است.
منشور اخبار
ارتباط مردمی