داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان زکات در فراهان جمع آوری شد
رئیس کمیته امداد فراهان گفت: امسال تعهد شهرستان فراهان برای جمع آوری زکات ۷۵۰ میلیون تومان است و تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع آوری شده است.
تخصیص بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اشتغالزایی برای مددجویان استان/تحقق صددر صدی تعهدات اشتغالزایی بهزیستی در فراهان
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت:سال گذشته ۶۸ میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی به بهزیستی استان مرکزی تعلق گرفت که امسال این اعتبار به ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir