داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تخصیص بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اشتغالزایی برای مددجویان استان/تحقق صددر صدی تعهدات اشتغالزایی بهزیستی در فراهان
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت:سال گذشته ۶۸ میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی به بهزیستی استان مرکزی تعلق گرفت که امسال این اعتبار به ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
اختصاص ۸۵ درصد بودجه کشور به هزینه‌های جاری دولت/کاهش بودجه حوزه‌ فرهنگی و نهادهای انقلابی در چند سال‌ اخیر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای اجتناب از هزینه های جاری دولت که امروزه بیش از ۸۵ درصد درآمد عمومی کشور را به خود اختصاص می دهد باید تدبیری و راهکاری اساسی بیندیشیم.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir