داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تخصیص ۳ میلیارد تومان بودجه برای اشتغال مددجویان فراهانی/تعداد مددجویان فراهان ۵ درصد بالاتر از میانگین استانی
مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت: حدو 20 درصد جمعیت فراهان تحت پوشش کمیته امداد هستند و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در فراهان 5 درصد بیشتر از میانگین استانی است و با توجه به میزان محرومیت ها باید تلاش بیشتری برای رفع محرومیت ها شود.
تخصیص ۴ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان بهزیستی فراهان
رئیس بهزیستی شهرستان فراهان از تخصیص ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی فراهان در سال ۹۶ خبر داد. رئیس بهزیستی شهرستان فراهان از تخصیص اعتبارات 400 میلیون تومان تسهیلات اشتغال زایی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی فراهان در سال 96 خبر داد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir