داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
اختصاص ۸۵ درصد بودجه کشور به هزینه‌های جاری دولت/کاهش بودجه حوزه‌ فرهنگی و نهادهای انقلابی در چند سال‌ اخیر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای اجتناب از هزینه های جاری دولت که امروزه بیش از ۸۵ درصد درآمد عمومی کشور را به خود اختصاص می دهد باید تدبیری و راهکاری اساسی بیندیشیم.
تخصیص ۳ میلیارد تومان بودجه برای اشتغال مددجویان فراهانی/تعداد مددجویان فراهان ۵ درصد بالاتر از میانگین استانی
مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت: حدو 20 درصد جمعیت فراهان تحت پوشش کمیته امداد هستند و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در فراهان 5 درصد بیشتر از میانگین استانی است و با توجه به میزان محرومیت ها باید تلاش بیشتری برای رفع محرومیت ها شود.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir