داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حادثه تروریستی خاش نشانگر عصبانیت آمریکا از حضور مردم در ۲۲ بهمن بود
کارشناس مسائل سیاسی گفت: حادثه تروریستی خاش نشانگر عصبانیت آمریکا از حضور مردم در ۲۲ بهمن بود.
600 کیلومتر از راه‌های مواصلاتی شهرستان فراهان برفروبي شد
 رئيس اداره راهداري و حمل و نقل فراهان از برف‌روبی و نمک‌پاشی 600 کیلومتر از راه‌های مواصلاتی شهرستان خبر داد و گفت: هم‌اکنون تمامی راه‌ها مواصلاتی شهرستان باز و تردد در آن جریان دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir