داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بزرگترین آموزه امام خمینی(ره) مبارزه با استکبار است
رئیس مجمع نمایندگان مرکزی گفت: امام خمینی(ره) مردم را به مقاومت و پایداری در مقابل استکبار فرا می خواندند و ایستادگی در برابر استکبار بزرگترین آموزه امام راحل است.
بصیرت و هوشیاری ملت عامل ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی است
استاندار مرکزی با بیان اینکه مردم بنیانی‌ترین اساس انقلاب اسلامی ایران هستند، گفت: بصیرت و هوشیاری ملت عامل ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی است.
ارتباط مردمی
salamup.ir