داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
توهین به شعور سیاسی شهرستان‌ها بی‌انصافی است/ فاصله‌گیری از انقلاب، ریشه اظهارات توهین آمیز لیبرال‌ها/ انتظارات مردم در دولت یازدهم برآورده نشده
منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در واکنش به اظهارات توهین آمیز لبیرال ها به شعور سیاسی شهرستانی ها، گفت: برخی به دلیل اینکه نتیجه انتخابات در شهرستان ها به نفع شان نبود به شعور مردم توهین کردند، ملت ایران، ولی نعمت و مردم بسیار خوبی هستند که نباید نسبت به آنها بی ادبی شود.
حماسه حضور مردم در انتخابات 7 اسفند مهر تاییدی بر انقلاب اسلامی است
استاندار مرکزی گفت: حماسه حضور مردم مهر تاییدی بر انقلاب اسلامی بود و دشمنان این انقلاب دیروز نظاره گر این موضوع بودند که مردم ایران در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام برمی دارند و دست از این نظام بر نمی دارند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir