داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
هر شهرستان یک دهکده اقتصاد مقاومتی/ صنایع تبدیلی راهکاری برای کاهش ضایعات کشاورزی است
فرمانده ناحیه فراهان گفت: برای استقرار اين دهکده اعتبارات ويژه ای را در قالب وام برای ايجاد اشتغال به ساکنان اين شهرستان داده می شود و زمينه اشتغال را برای مردم اين شهرستان فراهم می کند.
 
حل مشکلات اقتصادی همت می طلبد/باید آستین ها را بالا زد و یا علی گفت
کارآفرین ساروقی گفت: برای ساخت دستگاه فتیرپز گردان از روی نمونه دستگاه که همکاران فتیرپز داشتند، بازدید کردم و با کمک دامادم که سر رشته ای از جوشکاری داشت، مشغول ساخت دستگاه شدم و با توکل به خدا و همت موفق به ساخت دستگاهی مشابه دستگاه فتیرپز گردان شدم.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir