داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بصیرت دانشجو؛ اصل لازم زمان/دانشجو عامل پیشرفت و رشد علمی کشور است
رئیس دانشگاه آزاد فراهان گفت: با توجه به نقش دانشجو و تزریق اندیشه او به جامعه، توجه به بصیرت برای او از ضروریات است، اگر دانشجو با بصیرت حرکت کند قطعا پیشرفت یک جامعه را با فکر خود فراهم می سازد.
 
در عرصه فضای مجازی باید هوشمندانه عمل کنند
دانشجوی فعال عرصه ی فضای مجازی گفت: اگر آمریکا و اسراییل ده گلوله به طرف ما شلیک می کنند ما نباید فقط و فقط به فکر خنثی کردن باشیم بلکه باید آنها را گلوله باران کنیم.
ارتباط مردمی
salamup.ir