داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
امام حسن(ع) اهل سازش نبود/ یاران امام(ع) به حضرت خیانت کردند
کارشناس فرهنگی با بیان اینکه امام حسن(ع) اهل سازش نبود، گفت: در زمان امامت امام حسن مجتبی(ع)یاران و همراهان حضرت به امام(ع) خیانت کردند و در واقع آن‌ها باور و ایمانی به امام نداشتند. این بود که وقتی مقابل معاویه قرار گرفتند و وعده‌های او را شنیدند، به امام(ع) خیانت کردند.
سیاست‌های غلط اقتصادی به تشدید تورم دامن زده است/معرفی ۷۰ واحد صنفی متخلف فراهان به تعزیرات
محمودی جاه گفت: سیاست‌های غلط اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی به آشفته‌بازار گرانی دامن زده است اما واحدهای صنفی اجازه به افزایش خودسرانه قیمت‌ها ندارند.
منشور اخبار
ارتباط مردمی